Instytut Historii im. Wojtka Kulika /Institute of History Wojtek Kulik/

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko /The world, space, interesting facts and more/


Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie
Roman Catholic Parish of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Gdeszyn

Kościół w Gdeszynie, 2010
Church in Gdeszyn

Miejsce śmierci ks. Z. Pisarskiego; foto Anna Litwin
Miejsce śmierci ks. Z. Pisarskiego; autor zdjęcia Anna Litwin

Pisarski, obraz w kościele, 2011, foto Anna Litwin
Autor zdjęcia Anna Litwin

Pomnik HDK, 2012, foto Anna Litwin
Foto Anna Litwin

Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie
Roman Catholic Parish of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Gdeszyn

    Oglądasz strony przedstawiające historię parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie (gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie).


Monografia rzymskokatolickiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie
A monograph of the Roman Catholic parish of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Gdeszyn

    "Monografia parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie", v. 10.11.2018

    W 2020 roku prace nad monografią trwają. Na razie wstrzymujemy internetową publikację monografii. Może znajdzie się osoba, która podeśle aktualne lub archiwalne zdjęcia/dokumenty związane z parafią lub miejscowością.


Foto galerie /photo gallery/

    Nadanie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie, 24.04.2013

    90-lecie parafii Gdeszyn, 24.09.2012 (172 zdjęcia) "90 years of Gdeszyn Parish"

    V Pielgrzymka Krwiodawców Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 18.08.2012 (140 zdjęć)

    Urodziny bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, nadanie imienia bł. ks. Pisarskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Gdeszynie, 26.04.2012 (157 zdjęć)

    Rocznica śmierci męczeńskiej ks. Zygmunta Pisarskiego, 29.01.2012 (16 zdjęć)

    12. rocznica beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego, 19.06.2011 (269 zdjęć)

    Parafia Gdeszyn, v. 09.09.2013

    Kościół, v. 09.05.2010

    Kapliczki w Gdeszynie, v. 2010

    Gdeszyn, v. 09.05.2010

    Pomnik w Gdeszynie, v. 09.05.2010


Kościół w Gdeszynie /Church in Gdeszyn/, 10.03.2010
)

Cmentarze w Gdeszynie, foto galerie /Cemeteries in Gdeszyn, photo gallery/

    Rzymskokatolicki, v. 23.04.2010

    Greckokatolicki, prawosławny, v. 01.07.2023

    Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, v. 01.07.2023


Ołtarz, 2011, foto Anna Litwin
Ołtarz, foto: Anna Litwin

Krzyż misyjny, 2011, foto Anna Litwin
Krzyż misyjny, autor zdjęcia Anna Litwin

Czy wiesz, że?    /Do you know that...?/

    Cmentarz wojenny z I wojny światowej z drzewostanem jest zabytkiem wpisanym w rejestrze zabytków (nr Z A/405).

    21 grudnia 1933 roku komornik Sądu Grodzkiego w Hrubieszowie 1 rewiru licytował należące do Spółdzielni Mleczarskiej w Gdeszynie następujące ruchomości: maselnica-wygniatarka, wirówka firmy „Alfa Laval”, motor, młynek wartości 10500 zł.

    17 sierpnia 1918 roku mieszkańcy miejscowości gminy Mołodiatycze (powiatu hrubieszowskiego): Gdeszyn, Dobromierzyce, Peresołowice, Zaborce, Ostrówek – za zgodą proboszcza parafii Grabowiec – poprosili biskupa diecezji lubelskiej Mariana Leona Fulmana o konsekrację byłego kościoła grecko-katolickiego w Gdeszynie. List podpisało 53 mieszkańców (w tym 26 niepiśmiennych) oraz właściciel Peresołowic Wojciech Łobaczewski. Wójt gminy Mołodiatycze Józef Poninkiewicz poświadczył prawdziwość podpisów.


O stronie /About the website/

Webmaster: Henryk Kulik (23.05.2007-2023) / hkulik(wstaw znak at)rodzinakulik.eu

     Przy wykorzystywaniu proszę podawać: Kulik Renata, Kulik Henryk, „Monografia rzymskokatolickiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie”, Instytut Historii im. Wojtka Kulika, https://rodzinakulik.eu/ (v. 03.07.2023)