Instytut Historii im. Wojtka Kulika / Institute of History Wojtek Kulik

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko / The world, space, interesting facts and more


Odzyskanie Pomorza, 10.02.1920
Janów Lubelski, stan 2019

Pytanie pięciolatka:

Czy człowiek to gatunek wymarły?


Art, 2019

Wodny Park, Tychy, 2019

Art, 2019

Art, 2019

Art, 2019

Chrząszcz, Szczebrzeszyn, 2018

Patentwagen 1885, Karl Benz,
Mercedes-Benz Schow, Silesia City Center, 2018

Dzwon z 11 lutego 1711 roku, Gorzów Śląski 2018

Jabłoń, wiosna 2018

Pieskowa Skała, 2017
Makieta

Ustroń, 2017
Ustroń

Będzin, zamek, 2017
Zamek

Wizja przestrzeni / Vision of space
Wizja przestrzeni

Chorzów, planetarium, 2017
Planetarium


Linki / Links

O Instytucie / About the Institute

    Instytut Historii im. Wojtka Kulika zajmuje się gromadzeniem i publikowaniem informacji o wybranych miejscowościach i regionach a także o parafiach z tych regionów. Ponadto tworzy ogólny wykaz księży i parafii różnych wyznań.

    Instytut Historii im. Wojtka Kulika tworzy m.in. biogramy ludzi. W wielu przypadkach ludzi, którzy bardzo dawno lub nie tak dawno zmarli, a o których już nie pamiętamy. Instytut "zachowuje" pamięć o tych osobach dla współczesnych pokoleń jak i następnych. Jest to praca nie do ukończenia za życia jednej osoby, ale warto to robić. Może ktoś pociągnie to dalej.

    Henryk Kulik                  
Henryk Kulik (this is me)
napisz: hkulik(wstaw znak at)rodzinakulik.eu

    "(...) i wielu innych ludzi wiary godnych przy tym zapisie przytomnych" z ksiąg miasta Grabowca z XVIII wieku


Dziękujemy, za przesyłki w ostatnim czasie:

- Andrzejowi Maternie za zdjęcia z miejscowości Świdniki.

- Bożenie Wera za zdjęcia i informacje o rodzinie z Żurawlowa.

- Mirosławowi Bednarczykowi za zdjęcia z uroczystości strażackich.

- Ryszardowi Karczmarczukowi za kolejny zestaw zdjęć.

- Arturowi Boczkowskiemu za dokumenty rodziny Boczkowskich i Rybka.

- Andrzejowi Karczmarczukowi za zdjęcie ze szkoły w Grabowcu, zdjęcie ks. Liwaka i innych księży z księgi pamiątkowej seminarium.

- Elżbiecie Chomik za zdjęcie i informacje o rodzinie Sawińców z Dańczypola.

- Andrzejowi Augusiakowi za przekazanie zdjęć ze zbioru Weroniki z Jaroszyńskich Siatki.

- Jadwidze Kruk za przekazanie zdjęć męża.

- Arturowi Mielnikowi za szereg zdjęć nagrobków księży greckokatolickich.

- braciom Piotrowi i Grzegorzowi Wojciechowskim za informacje o Świeżawskich i zdjęcia nagrobków.

- ks. Zygmuntowi Jagiełło za spis duchowieństwa DZL 2019.

- Mateuszowi Skórzewskiemu za zdjęcia cmentarza w Horyszowie Polskim - Nowa Kolonia.

- Elżbiecie i Zdzisławowi Skórzewskim za wykaz pocztowców w Grabowcu i w Tuczępach.

- Anecie Balcerkiewicz za informacje o księżach greckokatolickich.

- Markowi Mulawie za rodzinne zdjęcia.

- Edwardowi Kanikule i Józefowi Grechucie za rodzinne zdjęcia, które przesłał Tadeusz Halicki. Dziękujemy Tadeuszowi Halickiemu za przesyłkę oraz za dokonanie opisów zdjęć.

- Dariuszowi Wajs za zdjęcia księży z Zakrzówka.

- Tadeuszowi Halickiemu za zdjęcia przedszkolaków wraz z opisem.

- Halinie Trybalskiej, Barbarze Szacawie, Iwonie Karczmarz za opis osób z orkiestry.

- Stephan Witoszynskyj - za przesłane informacje o księżach z rodziny.

- Januszowi Dzienisiukowi za informacje o rodzinie.

- Profesorowi Kazimierzowi Trybalskiemu za zdjęcia dokumentu z pieczęcią miasta Grabowca z 1565 roku, które przekazał poprzez Tadeusza Halickiego.

- Mirosławowi Bednarczykowi za pomoc w opisie zdjęć.

- Dariuszowi Januszek za informacje i zdjęcie.

- Przemysławowi Zielińskiemu za informacje o księżach.

- Bożenie Wera za informacje.

- Michałowi Pyra za zdjęcie.

- Stanisławowi Spryszakowi za zdjęcie.

- Adamowi Orzechowskiemu i Tadeuszowi Halickiemu za zdjęcia i dokumenty.

- Arturowi Boczkowskiemu za zdjęcia i dokumenty.

- Ryszardowi Karczmarczukowi i Kazimierzowi Laskowskiemu za udostępnienie zdjęć.

- Kamilowi Pietnowskiemu i Dominikowi Kordysiowi udostępnienie filmów.

- Ryszardowi Karczmarczukowi i Tadeuszowi Kłosowi za udostępnienie zdjęć.

- Tadeuszowi Halickiemu za udostępnienie dokumentów.

- Mateuszowi Skórzewskiemu za kolejne zdjęcia obiektów sakralnych.

- Krystynie Baranowskiej za przesłane uzupełnienia biogramów osób z rodziny a także za korekty.

- Alexandre Messer za informacje o czasach przedwojennych.

- Mateuszowi Skórzewskiemu za zdjęcia z Bereścia.


Aktualności - co nowego w Instytucie? / News - what's new at the Institute?

    - Kolejne dwieście osób dodanych do finalnej wersji Grabowieckiego Słownika Biograficznego: 1. Adamowski, z XVII wieku 2. Antoniuk Paweł 3. Bałabuch Józef 4. Bełchacki, z XVII wieku 5. Białecki, z XVII wieku 6. Białowicz Ejnach 7. Biszczaniuk Andrzej 8. Bledzowski Jakub 9. Bobowski, z XVII wieku 10. Bolanowski, z XVII wieku 11. Borek Antoni (z XVIII wieku) 12. Borowski Maciej 13. Borucki, z XVII wieku 14. Borys Stefan, syn Stefana 15. Brzezicki, z XVII wieku 16. Buchowski 17. Bukowski, z XVII wieku 18. Chitrenia Włodzimierz 19. Chmiel Benedykt 20. Chróściela Stanisław 21. Chyżowski Zygmunt 22. Cieciszowski Piotr, starszy 23. Ciołkowska, z XVII wieku 24. Cwirnik Maryna 25. Czarnołoski, z XVII wieku 26. Czyżowski Zygmunt 27. Danilecki Adam 28. Danilecki, z XVII wieku 29. Dawidowski Włodzimierz 30. Dubaniowski Aleksander 31. Dubaniowski Sebastian 32. Dumiec Dymitr 33. Dzirba Bazyli 34. Gdeszyńska Anna 35. Gdeszyński Jerzy, młodszy 36. Gdeszyński Krzysztof 37. Gdeszyński Melchior 38. Gdeszyński Mikołaj 39. Gerber Icek 40. Greniuk Paweł, syn Michała 41. Grotowski 42. Hapanowicz Jan 43. Horyszowski Aleksander 44. Horyszowski Jan 45. Hostyński Jan 46. Humiński, z XVII wieku 47. Ignatowski, z XVII wieku 48. Ilczuk Włodzimierz 49. Iłowiecki Albert 50. Iłowiecki Dymitr 51. Iłowiecki Jan 52. Iłowiecki Niemierza 53. Iłowiecki Piotr 54. Iłowiecki Stanisław 55. Iłowiecki Tomasz 56. Iłowiecki Wawrzyniec 57. Jałowicki Sebastian 58. Janiewski Piotr 59. Janowski, z XVII wieku 60. Jarosz Jewgraf 61. Jastrzębski, z XVII wieku 62. Jeliowski 63. Jułowski 64. Jurowski, z XVII wieku 65. Kadłubowski Stanisław 66. Kawka Jan 67. Kłonicki Andrzej 68. Komnacki, z XVII wieku 69. Komorowski Ambroży 70. Komorowski Andrzej 71. Komorowski Jan 72. Komorowski Jerzy 73. Komorowski Mateusz 74. Komorowski Mikołaj 75. Komorowski Piotr 76. Komorowski Piotr 77. Komorowski Stanisław 78. Komorowski Walenty 79. Koniuski 80. Koniuski Stanisław 81. Kopiński Jan 82. Kostra, z XVII wieku 83. Kowalowski Jan 84. Kowalowski Ludwik 85. Kozak Eugenia z Morokiszków 86. Kozak Grzegorz 87. Kozak Jan 88. Kozak Maria 89. Kozak Michał 90. Kozłowski Leon 91. Krawczuk Wiera 92. Kroksztengel Boruch 93. Kuczyński Hipolit 94. Lawczuk Łukasz 95. Lisowski, z XVII wieku 96. Łabuński Jan 97. Łaszcz Ambroży 98. Łaszcz de Obrowiec 99. Łubowski Artemiusz 100. Łukaszkiewicz Ludwik 101. Malicka Agnieszka 102. Małysz Marcin 103. Marczuk Grzegorz 104. Mieczkowski, z XVII wieku 105. Mikitiuk Szymon 106. Mil Marcin 107. Mirecki Andrzej 108. Molitski Grzegorz (z XVII wieku) 109. Moszyńska Anna 110. Moszyński Andrzej 111. Mościcki 112. Mudiuk Jan 113. Nagórny Jan 114. Nakonieczny Michał 115. Oleśnicka Barbara 116. Oleśnicki Jan 117. Orzechowski Józef, syn Konstantego 118. Pasiński Józef 119. Pawluk Konstanty 120. Pawluk Stefan, syn Daniela 121. Piasecki Sebastian 122. Pielkowski, z XVII wieku 123. Pietruszewski Stanisław 124. Podhorecki Arnolf 125. Podorowski Paweł 126. Portuś Jakub 127. Potocka Barbara z Łabuńskich 128. Radoński Łukasz 129. Rąbkowski, z XVII wieku 130. Rogalska, z XVII wieku 131. Rogowska Ewa 132. Rogowski, z XVII wieku 133. Rokitnicki, z XVII wieku 134. Rostkowska, z XVII wieku 135. Rozniatowska, z XVII wieku 136. Rozniatowski, z XVII wieku 137. Rudgierz Florian 138. Sarnicki Marcelin 139. Sendłak Kazimierz /Sędłak/ 140. Sendłak Wojciech /Sędłak/ 141. Seniuk Włodzimierz 142. Serny Krzysztof 143. Serny Łukasz 144. Sitarz Jan, syn Wojciecha 145. Siwak Włodzimierz 146. Skomorowski Stefan, z XVII wieku 147. Slec Franciszek 148. Smarzowski Maciej 149. Snopkowski Feliks 150. Stabrowska Anna 151. Stabrowski Bieniasz 152. Stabrowski Piotr 153. Stabrowski Wojciech 154. Stabrowski, z XVII wieku 155. Stapkowski Albert 156. Stapkowski Andrzej 157. Stapkowski Andrzej, młodszy 158. Stapkowski Jakub 159. Stapkowski Stanisław 160. Starczewski, z XVII wieku 161. Stawski 162. Strażewski Jan 163. Szystowska Barbara 164. Szystowska Katarzyna 165. Szystowski Bartłomiej 166. Szystowski Jakub 167. Szystowski Jan, drugi 168. Szystowski Michał 169. Szystowski Mikołaj z XVI wieku 170. Szystowski Piotr 171. Szystowski Stanisław, drugi 172. Śleszyński Marcin 173. Świdnicka Ewa 174. Świdnicka, z XVII wieku 175. Świdnicki Jan 176. Świdnicki Mikołaj 177. Świdnicki Mikołaj Józef 178. Świdnicki Stanisław 179. Świdnicki Szymon 180. Tomaszewski Piotr 181. Tomisławski Wojciech 182. Trybalska Leonora 183. Turkowiecki 184. Udrycki Niemierza 185. Udrycki Wincenty 186. Wilk Mikołaj 187. Winarski 188. Wojewódka Paweł 189. Wolski, z XVII wieku 190. Wołkowiski Stanisław 191. Wołucki Michał, syn Piotra 192. Worowski Wawrzyniec 193. Wysocki Józef 194. Zakrzewski 195. Załuski Grzegorz 196. Załuski Jan 197. Zamoyski Wacław 198. Zaporski 199. Ziemacki Felicjan 200. Żebrowski Jan
                  Opublikowano: 03.01.2021.

    - Nie publikujemy uaktualnień ale pracujemy, aktualnie w granicach XV i XVI wieku.
                  Opublikowano: 23.12.2020.

    - Przedstawiamy informację o kolejnych 200 biogramach zamieszczonych w finalnej wersji Grabowieckiego Słownika Biograficznego.
    - Prezentujemy foto galerię "Żurawce, cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego", autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski.
                  Opublikowano: 31.10.2020.

    - Przedstawiamy informację o kolejnych 200 biogramach zamieszczonych w finalnej wersji Grabowieckiego Słownika Biograficznego.
    - Prezentujemy foto galerię "Liski, cerkiew św. Jana Chrzciciela", autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski.
                  Opublikowano: 20.09.2020.

    - Prezentujemy film "Gmina Grabowiec z lotu ptaka" autorstwa Kamila Pietnowskiego a udostępnionego przez Zapomnianą Dolinę - Dominika Kordysia (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 19.08.2020.

    - Prezentujemy najnowszą wersję elektroniczną Grabowieckiego Słownika Biograficznego (uproszczoną).
    - Prezentujemy kolejną edycję "Ogólnego wykazu księży ...".
                  Opublikowano: 04.08.2020.

    - Istniejemy i pracujemy nad książkowymi publikacjami. Nowości na stronie także będą, musimy wyłuskać trochę wolnego czasu.
                  Opublikowano: 27.05.2020.

    - Foto galeria "Piekary Śląskie, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa" /zakładka: obiekty sakralne/.
                  Opublikowano: 26.03.2020.

    - Foto galeria "Horyszów Polski - Nowa Kolonia, cmentarz rzymskokatolicki" /zakładka: cmentarze/. Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski.
                  Opublikowano: 22.03.2020.

    - Aktualizacja "Grabowieckiego Słownika Biograficznego".
                  Opublikowano: 12.03.2020.

    -Aktualizacja: "Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, polskokatolickich, greckokatolickich, prawosławnych i ewangelickich" /zakładka "Ogólny wykaz księży ..."/.
                  Opublikowano: 11.02.2020.

    - Foto galeria "Buśno, cmentarz prawosławny" /zakładka: cmentarze/. Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski.
    - Foto galeria "Janów Lubelski, kościół św. Jana Chrzciciela" /zakładka: obiekty sakralne/
    - Dwa nowe zdjęcia z 1950 roku, ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka /zakłada: dokumenty, fotografie/
                  Opublikowano: 29.01.2020.

    -Foto galeria: "Mircze, cmentarz rzymskokatolicki dawny greckokatolicki/prawosławny".
    -Foto galeria: "Katowice, Janów-Nikiszowiec, kościół św. Anny".
    -Aktualizacja: "Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, polskokatolickich, greckokatolickich, prawosławnych i ewangelickich".
                  Opublikowano: 12.01.2020.

    - Foto galeria "Piekary Śląskie, cmentarz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ".
                  Opublikowano: 28.12.2019.

    - Foto galeria "Bieruń, Bieruń Stary, kościół św. Bartłomieja Apostoła".
                  Opublikowano: 15.12.2019.

    - Foto galeria "Wola Wielka, cmentarz". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski. Dziękujemy.
                  Opublikowano: 12.12.2019.

    - Foto galeria "Piekary Śląskie, kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych".
                  Opublikowano: 10.12.2019.

    - Foto galeria "Katowice, Piotrowice, cmentarz parafii NSPJ i św. Jana Bosko".
                  Opublikowano: 08.12.2019.

    - Foto galeria "Horyniec-Zdrój, cmentarz". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski. Dziękujemy.
                  Opublikowano: 07.12.2019.

    - Foto galeria "Kniazie, cerkiew greckokatolicka św. Paraskiewy i cmentarz przycerkiewny". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski. Dziękujemy.
                  Opublikowano: 21.11.2019.

    - Aktualizacja "Grabowieckiego Słownika Biograficznego".
                  Opublikowano: 21.11.2019.

    - Foto galeria "Chyżowice, cmentarz greckokatolicki, prawosławny". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski. Dziękujemy.
    - Foto galeria "Dulnik, cmentarz wojenny". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski. Dziękujemy.
                  Opublikowano: 12.11.2019.

    - Foto galeria "Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli".
                  Opublikowano: 03.11.2019.

    - Foto galeria "Cerkiew greckokatolicka w Radrużu". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski. Dziękujemy.
                  Opublikowano: 03.11.2019.

    - Foto galeria "Cerkiew greckokatolicka w Woli Wielkiej". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski. Dziękujemy.
                  Opublikowano: 18.10.2019.

    - Foto galeria "Cmentarz greckokatolicki tzw. Stary w Lubyczy Królewskiej". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski. Dziękujemy.
                  Opublikowano: 07.10.2019.

    - 5247 biogramów księży w "Ogólnym wykazie księży ...".
                  Opublikowano: 13.09.2019.

    - Dostępna jest nowa wersja "Grabowieckiego Słownika Biograficznego".
                  Opublikowano: 10.09.2019.

    - Nowe zdjęcia z roku: 1950 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 09.09.2019.

    - Zdjęcia z roku: 1979 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 30.08.2019.

    - Foto galeria "Boże Ciało, msza św. prymicyjna ks. Pawła Kruka" (zakładka "Parafia r.l. Grabowiec").
                  Opublikowano: 29.08.2019.

    - Zobacz kolejne zdjęcia z roku: 1964 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 21.08.2019.

    - Foto galeria "Radlin Biertułtowy, kościół Wniebowzięcia NMP" (zakładka "Obiekty sakralne").
                  Opublikowano: 19.08.2019.

    - Opublikowaliśmy zdjęcia z roku: 1977 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 10.08.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1953 oraz jeszcze jedno zdjęcie z roku: 1951 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 03.08.2019.

    - Dodaliśmy jedno zdjęcie z roku: 1949, dzięki Ryszardowi Karczmarczukowi (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 01.08.2019.

    - Kolejne zdjęcia z roku: 1951, dzięki Ryszardowi Karczmarczukowi (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 31.07.2019.

    - Dostępna jest nowa wersja "Grabowieckiego Słownika Biograficznego".
                  Opublikowano: 29.07.2019.

    - Zobacz zdjęcia z roku: 1995 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 28.07.2019.

    - 5164 biogramy księży w "Ogólnym wykazie księży ...".
                  Opublikowano: 26.07.2019.

    - Zobacz zdjęcia z roku: 1946; dwa nowe i trochę nowych opisów (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 24.07.2019.

    - Zobacz zdjęcia z roku: 1981 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 22.07.2019.

    - Zobacz zdjęcia z roku: 1969 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 20.07.2019.

    - Zobacz kolejne zdjęcia z roku: 1959, 2012 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 17.07.2019.

    - Foto galeria: "Katowice, ul. Francuska, cmentarz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP" (zakładka "Cmentarze").
    - Foto galeria: "Katowice, ul. Francuska, cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej" (zakładka "Cmentarze").
                  Opublikowano: 03.07.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1966 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"). Trzy zdjęcia z ks. Franciszkiem Nucia przekazane przez Mieczysława Jabłońskiego.
                  Opublikowano: 02.07.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1951 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 30.06.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1962 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 29.06.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1970 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 28.06.2019.

    - Wzbogaciliśmy "Grabowiecki Słownik Biograficzny".
    - Dodaliśmy zdjęcia do galerii "Kościół św. Jerzego w Biłgoraju" (zakładka "Obiekty sakralne").
                  Opublikowano: 09.06.2019.

    - 5021 biogramów księży w "Ogólnym wykazie księży ...".
                  Opublikowano: 08.06.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1938 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
    - Możemy zapoznać się ze zdjęciami i dokumentami, które udostępniła Katarzyna Rzepka.
                  Opublikowano: 29.05.2019.

    - Zobacz zdjęcia z lat 1871-1899 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
    - Zobacz dokument z 2017 roku (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 28.05.2019.

    - Zobacz foto galerię: "Foto Śląsk, 2019, cz. 1".
                  Opublikowano: 26.05.2019.

    - Zobacz kolejne zdjęcia z lat 1900-1918, 1919 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 25.05.2019.

    - Dodaliśmy foto galerię "Cmentarz greckokatolicki/prawosławny w Turowcu" (zakładka "Cmentarze"). Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski.
                  Opublikowano: 20.05.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1920, 1921 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"). Dokumenty pochodzą ze zbiorów Janusza Koremskiego.
                  Opublikowano: 19.05.2019.

    - Na grobie Wojtka były dwie takie lampki a teraz zdobią inne miejsce.


                  Opublikowano: 17.05.2019.

    - Dodaliśmy foto galerię zdjęć Kamila Pietnowskiego "Gmina Grabowiec z wysokości drona, 2019" (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 17.05.2019.

    - Dodaliśmy foto galerię "Katowice, Dąb, kościół św. Jana i Pawła Męczenników, cz. 2" (zakładka "Obiekty sakralne").
    - Wkrótce zdjęcia i dokumenty ze zbioru Janusza Koremskiego (poprzez Tadeusza Halickiego), Mieczysława Jabłońskiego oraz Kamila Pietnowskiego (poprzez Dominika Kordysia).
                  Opublikowano: 16.05.2019.

    - Dodaliśmy foto galerię "Cmentarz w Zwierzyńcu" (zakładka "Cmentarze").
                  Opublikowano: 15.05.2019.

    - Dodaliśmy foto galerię "Kosobudy, kościół św. Andrzeja Boboli" (zakładka "Obiekty sakralne").
                  Opublikowano: 14.05.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1948, 1949 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 10.05.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1952 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 09.05.2019.

    - Wzbogaciliśmy "Grabowiecki Słownik Biograficzny".
                  Opublikowano: 08.05.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1932 /zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"/.
                  Opublikowano: 05.05.2019.

    - Zobacz kolejne zdjęcia z roku: 1932 (dodano 1), 1949 (5), 1950 (9), 1951 (5), 1956 (12).
                  Opublikowano: 14.04.2019.

    - Otrzymaliśmy kolejne zdjęcia i dokumenty, które przesłał Tadeusz Halicki. Materiały pochodzą ze zbioru Witolda Różańskiego a są przekazane przez jego syna Zbigniewa. Zobacz dokument z 1915 roku oraz zdjęcia z 1980 roku.
                  Opublikowano: 12.04.2019.

    - Wzbogaciliśmy "Grabowiecki Słownik Biograficzny". Zobacz m.in. biogram nauczycieli Mikołaja Szketyna (z Grabowca), Tadeusza Łysakiewicza (z Tyszowiec); próbę uporządkowania informacji o żołnierzach poległych we wrześniu 1939 roku w Grabowiec-Górze (wykaz znajduje się w 8 tomie). Sprawdź, czy żołnierz Stanisław Dumański jest pochowany na cmentarzu w Grabowcu?
                  Opublikowano: 31.03.2019.

    - Zobacz kolejne zdjęcia z roku: 1944 (dodano 1), 1957 (1), 1959 (1), 1965 (1), 1971 (16).
                  Opublikowano: 17.03.2019.

    - Zobacz nowe fakty. "Monografia parafii rzymskokatolickiej św. Trójcy w Komarowie" /"A monograph of the Roman Catholic parish of Holy Trinity in Komarów"
                  Opublikowano: 16.03.2019.

    - Aktualizacja "Ogólny wykaz księży ...".
                  Opublikowano: 13.03.2019.

    - Zobacz kolejne zdjęcia z roku: 1945, 1948 oraz dokument z 1878 roku.
                  Opublikowano: 11.03.2019.

    - Nowa wersja "Grabowieckiego Słownika Biograficznego".
                  Opublikowano: 01.03.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1944, 1945, 1947, 1951, 1955, 1960, 1964, 1966, 1968 /zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"/.
                  Opublikowano: 27.02.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku 1937 i lat 1981-1989 /zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"/.
                  Opublikowano: 22.02.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1965 (20) /zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"/.
                  Opublikowano: 20.02.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1958 (13), 1932 (1), 1923 (1) /zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"/.
                  Opublikowano: 14.02.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1943 (7) /zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"/.
                  Opublikowano: 10.02.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1935 (3), 1937 (4) 1938 (3), 1939 (2), 1941 (5), 1942 (13) oraz z lat 1900-1918 (1), 1920-1928 (4) /zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"/.
                  Opublikowano: 08.02.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1946 (1), 1947 (5), 1948 (1), 1951 (29) /zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"/.
                  Opublikowano: 05.02.2019.

    - Dodaliśmy jedno zdjęcie z 1946 roku (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
    - Dodaliśmy zdjęcia z 1949 roku (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 03.02.2019.

    - Dodaliśmy osiem zdjęć z 1940 roku (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
    - Dodaliśmy jeden dokument z 1927 roku (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 01.02.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia roku: 1948, tak przy okazji podkreślę to co oczywiste zdjęcia mają 71 lat (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 30.01.2019.

    - Dodaliśmy kolejne dokumenty z roku: 1944 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
    - Zgłosił się do nas z informacjami Robert Kostecki poszukiwacz dziejów m.in. rodziny Kosteckich.
                  Opublikowano: 29.01.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1946, 1947 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 28.01.2019.

    - Z przyjemnością informuję, że dołączył do nas pasjonat historii Kazimierz Cybulski, który udostępnił dzięki Tadeuszowi Halickiemu wiele zdjęć i dokumentów. Jutro będzie drobna próbka tej rewelacji. Nadmienię, że w kolejce czeka jeszcze sporo zdjęć ze starej edycji oraz ostatnio udostępnionych przez Tadeusza Halickiego oraz Marka i Jolanty - wnuków Horwattów.
    - Nowa wersja: "Grabowieckiego Słownika Biograficznego".
    - Nowa wersja: "Monografii parafii greckokatolickiej i prawosławnej Nawiedzenia NMP w Bereściu".
                  Opublikowano: 27.01.2019.

    - Dodaliśmy kolejne zdjęcia z roku: 1944. Nowe zdjęcia pochodzą ze zbiorów Marka Splewińskiego i Jolanty Zofii Horwatt, wnuków Stanisława i Eugenii małżonków Horwatt a przekazane przez Ryszarda Karczmarczuka.
                  Opublikowano: 24.01.2019.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1952. Część zdjęć pochodzi ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego a przekazanych przez Tadeusza Halickiego.
                  Opublikowano: 22.01.2019.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1944 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 15.01.2019.

    - Dodaliśmy foto galerię "55 lat kapłaństwa ks. Franciszka Greniuka" /zakładka "Parafia r.l. Grabowiec"/.
                  Opublikowano: 10.01.2019.

    - Nowa wersja: "Grabowiecki Słownik Biograficzny".
                  Opublikowano: 27.12.2018.

    - Dodaliśmy zdjęcia z roku: 1917 (jedno), 1940 (jedno), 1943 (17 szt.), 1946 (3 szt.).
                  Opublikowano: 22.12.2018.

    - W 1956 roku ukazał się w Życiu Warszawy "szokujący" artykuł opisujący Grabowiec. Fragment: "Tak zwany pierwszy rzut oka nie wypada dla Grabowca zbyt pochlebnie. Zabudowany chaotycznie wzdłuż plątawiska niebrukowanych, błotnistych uliczek, ze stadami gęsi spacerujących po „zabradziażonym” wszelkimi budami placu, który nie wiadomo dlaczego nazywa się rynkiem z domami o strzechach skołtunionych i przekrzywionych na bakier, o ścianach wygiętych jak boki arki Noego przypomina żywcem wsie i miasteczka z opowiadań Gogola lub Sałtykowa-Szczedryna." Całość patrz, "Grabowiec na przestrzeni dziejów".
                  Opublikowano: 21.12.2018.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1941, 1943 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie"). Szczególnie ciekawy jest dokument z nieistniejącej apteki Brykalskiego pochodzący ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego a przekazany przez Tadeusza Halickiego.
    - Dodaliśmy foto galerię z cmentarza wojennego w miejscowości Kobło. Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski.
                  Opublikowano: 18.12.2018.

    - Dodaliśmy dokumenty z roku: 1942, 1943 (zakładka "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie").
                  Opublikowano: 15.12.2018.

    - Dodaliśmy foto galerie z cmentarza i kościoła w Cześnikach. Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski.
                  Opublikowano: 12.12.2018.

    - Aktualizacja opracowania "Ogólny wykaz księży ...".
                  Opublikowano: 11.12.2018.

    - Dodaliśmy jedno zdjęcie z 1919 roku.
                  Opublikowano: 07.12.2018.

    - Dodaliśmy zdjęcia z 1944 roku. Ponadto zwiększyliśmy jakość publikowanych plików pdf ze zdjęciami.
                  Opublikowano: 06.12.2018.

    - Rozpoczynamy publikację zdjęć ze zbioru Wielisława Kalinowskiego a przekazane przez Tadeusza Halickiego. Jest to wielki dar dla upamiętnienia ludzi mieszkających w Grabowcu. Zobacz zdjęcia z 1947 roku.
                  Opublikowano: 04.12.2018.

    - Aktualizacja opracowań: "Grabowiecki Słownik Biograficzny", "Ogólny wykaz księży ...".
                  Opublikowano: 29.11.2018.

    - Dodaliśmy foto galerię "Szczebrzeszyn, kościół św. Katarzyny" / zakładka "Obiekty sakralne".
                  Opublikowano: 15.11.2018.

    - Dodaliśmy pocztówkę z 1916 roku nabytą w Krakowie przez Kazimierza Trybalskiego, którą przekazał Tadeuszowi Halickiemu za pośrednictwem Stanisława Senkowskiego. Włączyliśmy także zdjęcia z 1927 roku i 1931 roku ze zbiorów Janiny Kocaj przekazane przez Tadeusza Halickiego.
                  Opublikowano: 11.11.2018.

    - Nowe wersje monografii parafii: Bereść, Świdniki, Gdeszyn.
                  Opublikowano: 10.11.2018.

    - Zobacz nową wersję monografii parafii Tuczępy.
                  Opublikowano: 07.11.2018.

    - Dodaliśmy foto galerię "Szczebrzeszyn, kościół św. Mikołaja", zakładka "Obiekty sakralne".
                  Opublikowano: 06.11.2018.

    - Dodaliśmy foto galerie Skomoroch Małych i Dużych Mateusza Skórzewskiego z 2010 roku oraz Żurawlowa z 2012 roku.
                  Opublikowano: 26.10.2018.

    - Dodaliśmy zdjęcie z 1915 roku.
    - Dodaliśmy foto galerie Skomoroch Dużych Mateusza Skórzewskiego z 2010 roku i Dominika Kordysia z 2016 roku.
    - Po analizie dokumentów z XVII i XVIII wieku wzbogaciliśmy "Monografię rzymskokatolickiej parafii św. Anny NMP w Tuczępach, greckokatolickiej parafii św. Anny Tuczępach oraz prawosławnej w Tuczępach" oraz "Monografię parafii greckokatolickiej oraz prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowcu".
    - Wyszukaliśmy nowych księży, którzy pracowali w XVII i XVIII wieku a także sporo informacji z tych okresów o wielu parafiach. Patrz "Ogólny wykaz księży ...".
    - W Grabowieckim Słowniku też sporo zmian. Umieściliśmy biogram burmistrza Grabowca z 1620 roku, najwcześniejszego jakiego nam się udało wyszukać.
                  Opublikowano: 19.10.2018.

    - Mała foto galeria "Katowice, Józefowiec, kościół św. Józefa Robotnika" w zakładce "Obiekty sakralne"
                  Opublikowano: 28.09.2018.

    - "Grabowiecki Słownik Biograficzny" zawiera 10958 biogramów.
    - 4387 biogramów w "Ogólnym wykazie księży ...".
                  Opublikowano: 26.09.2018.

    - Nowa wersja: "Grabowiec na przestrzeni dziejów".
                  Opublikowano: 20.09.2018.

    - "Grabowiecki Słownik Biograficzny" zawiera 10841 biogramy.
                  Opublikowano: 18.09.2018.

    - Dodaliśmy foto galerię z cmentarza ewangelickiego w Chorzowie.
                  Opublikowano: 12.09.2018.

    - Wzbogaciliśmy monografię parafii r.l. Grabowiec.
                  Opublikowano: 11.09.2018.

    - 4313 biogramy w opracowaniu "Ogólny wykaz księży ...".
                  Opublikowano: 08.09.2018.

    - Dodaliśmy dokumenty, medale z lat 1990-1999 w zakładce "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie".
                  Opublikowano: 06.09.2018.

    - Wzbogaciliśmy monografię parafii r.l. Grabowiec.
    - Dodaliśmy foto galerie "Sokal, synagoga", "Bełz, synagoga i kirkut". Autorem zdjęć jest Mateusz Skórzewski.
                  Opublikowano: 05.09.2018.

    - Dodaliśmy zdjęcia z 1976 roku a także dodatkowe z 1996 roku w zakładce "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie".
                  Opublikowano: 03.09.2018.

    - Dodaliśmy zdjęcia z 1946 roku w zakładce "Historia Grabowca: dokumenty, fotografie".
                  Opublikowano: 01.09.2018.

23 maja 2019 roku minęło 12 lat od chwili utworzenia strony Instytutu.


O stronie / About the website

Webmaster: Henryk Kulik (23.05.2007-2021) / hkulik(wstaw znak at)rodzinakulik.eu

    Serdeczne podziękowania za współtworzenie portalu

     Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów