Katowice, ul. Francuska, cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej