Instytut Historii im. Wojtka Kulika

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko; The world, space, interesting facts and more


Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych

Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych / General register of Greek Catholic and Roman Catholic priests

    Instytut zajmuje się także opracowywaniem biogramów księży rzymskokatolickich, grackokatolickich i prawosławnych. Ponadto sporządza wykazy parafii, w szczególności z informacjami o ich proboszczach.


Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych
General register of Greek Catholic and Roman Catholic priests

    Tom 1, v. 20.09.2017 (3280 biogramów księży) (pdf) new

    Tom 2, v. 20.09.2017 (wykaz parafii) (pdf) new


Szczegółowe biogramy

    Ks. kanonik Edward Kłopotek, v. 08.08.2017

    Ks. kanonik Stefan Ginalski, v. 08.08.2017


Foto galerie / photo gallery

    Wspomnienie o księdzu Edwardzie Kłopotku, 2009 (pdf)

    Wieczornica w pierwszą rocznicę śmierci księdza kanonika Edwarda Kłopotka, 19.11.2009

    Kapliczka, 22-23.06.2009

    Pogrzeb ks. Edwarda Kłopotka, Obsza, 21.11.2008

    Pamięci Księdza Kanonika Edwarda Kłopotka, Trzebieszów, 20.10.2009

    Uroczyste powierzenie ks. kan. Stanisławowi Michałowi Budzyńskiemu obowiązków proboszcza parafii św. Jerzego w Biłgoraju, 26.07.2009

    Pogrzeb ks. Franciszka Nuci, Lubaczów, 13.07.2007

    X rocznica powstania edycji zamojsko-lubaczowskiej tygodnika Niedziela, 12.06.2008

    


O stronie / About the website

Webmaster (hkulik@rodzinakulik.eu)
:  Henryk Kulik (2008-2017)

     Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów