Instytut Historii im. Wojtka Kulika

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko; The world, space, interesting facts and more


Grabowiecki Słownik Biograficzny; Grabowiec's Biographical Dictionary

Tuszowscy, 1909; ze zbiorów Jacka Augustyniaka

Jakub Kulik, 1917

Grabowiecki Słownik Biograficzny / Grabowiec's Biographical Dictionary

    Przedstawiamy regionalny słownik biograficzny. Zamieszczone w nim biogramy mają przybliżyć wiedzę o osobach z dawnych czasów jak i współczesnych.


Najnowsze wersje opracowania GSB; 8423 biogramy

    Grabowiecki Słownik Biograficzny, tom I, biogramy A-J (pdf) -- v. 01.01.2018 new

    Grabowiecki Słownik Biograficzny, tom II, biogramy K-R (pdf) -- v. 01.01.2018 new

    Grabowiecki Słownik Biograficzny, tom III, biogramy S-Ż (pdf) -- v. 01.01.2018 new


Poszerzone biogramy

    Julian Przewłocki, v. 08.11.2017

    Kolekcjoner chwil - Leon Sokołowski, 1905-1987 (pdf), tyg. Niedziela, 04.05.2008

    Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia – w pamięci naszej - wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii, v. 2009

---//---

    Kartki z pamiętnika, 80 lat minęło; pamiętnik uczennicy Szkoły Powszechnej w Grabowcu Ireny Krawczuk, po mężu Sokołowskiej (foto galeria)


Ciekawostki

    Odszukaliśmy dwójkę dzieci Piotra Kamińskiego (naczelnika powiatu hrubieszowskiego), którego pomnik na cmentarzu przez wiele lat przechylał się.

    Na cmentarzu w Grabowcu pochowana jest matka długoletniej nauczycielki Heleny Ficińskiej - Agnieszka Pokrywka. Pytanie, czy ktoś znajdzie nagrobek?

    W 1997 roku tablica nagrobna Onufrego Węgleńskiego została wykopana podczas prac przy budowie rurociągu i została umieszczona w izbie pamięci przy GOK w Siedliszczu. Onufry zmarł w 1828 roku (około) w Mogielnicy i został pochowany na cmentarzu unickim w Mogilnicy (gmina Siedliszcze). Jego żona Tekla z Baranowskich, dziedziczka Ornatowic zmarła 29 grudnia 1837 roku, w domu Wincentego Nowakowskiego, w Szystowicach. Została pochowana na cmentarzu w Grabowcu. Ich losy powiązałem w Grabowieckim Słowniku Biograficznym. Mam nadzieję, że choćby trochę odtworzę ich życie.


O stronie / About the website

Webmaster (hkulik@rodzinakulik.eu)
:  Henryk Kulik (2008-2018)

     Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów