Instytut Historii im. Wojtka Kulika

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko; The world, space, interesting facts and more


Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych (pdf)
General register of Greek Catholic and Roman Catholic priests

Monografia parafii rzymskokatolickiej Świętej Trójcy w Komarowie (pdf), v. 06.06.2017

Autorzy „Monografii rzymskokatolickiej parafii Świętej Trójcy w Komarowie” nie wydrukowali i nie udzielili zgody na wydanie monografii w formie książkowej. Ponadto informują, że praca jest jeszcze niedokończona i systematycznie uzupełniane są fakty historyczne.        Monografia (starsza wersja)jest dostępna także na stronie: Parafia św. Trójcy w Komarowie

Cmentarze - foto galerie
Cemeteries - photo gallery
Cmentarze, Cemeteries

Obiekty sakralne - foto galerie
Sacred places - photo gallery
Obiekty sakralne, Sacred places

Historia 2 PSK Hrubieszów, materiały Ryszarda Karczmarczuka Odznaka pamiątkowa "Styr - Horyń - Słucz 1919" nadawana za męstwo w czasie wojny polsko - bolszewickiej 1919-1920 na terenie województwa wołyńskiego II RP
        Dokumenty, zdjęcia, medale śp. Juliana Przewłockiego

Szkoły bliższe i dalsze
Uroczystości - foto galerie, Ceremonies
Historia, rekonstrukcje bitew - foto galerie
Historia (pdf)

Zamość, 2012

Miączyn, 2012

Bocian, 2012
Bocian Andrzeja, Żdanów

Niemen, 2011
Autor zdjęcia Adam Skóra

Słowa, słowa, ...

O stronie

Webmaster
:  Henryk Kulik (2008-2016)

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko; The world, space, interesting facts and more
Świat jest przestrzenią, może czterowymiarową.


Kalendarz

Wycieczki

Pocztówki - foto galerie

Pomniki - foto galerie

Majdan Sieniawski

Figury

Kalendarium

Foto galerie - ciekawostki

Historia pieniądza (pdf)

Kwiatki i nie tylko
- foto galerie

Wystawy

Ciekawe zdjęcia; Interesting photos

Zobacz - również; See also
Grabowiec - historia i nie tylko
Komarów
Gdeszyn
Szwecja oczami Lucyny Zawalskiej

Linki; Links